Parkering

Vänligen läs all information på sidan för att undvika förvirring och onödig böter.

Mörbylunds samfällighetsförening ansvarar för parkeringen här i området. Vid frågor eller förslag till förbättring mailar Du parkering@morbylund.se.

Gäller för 2023:

Fast plats utomhus
Intern: 457:-/mån
Extern: 597:-/mån + 25% moms (ej längre aktuellt)

Garage:
Intern: 642:-/mån
Extern: 956:-/mån + 25% moms (ej längre aktuellt)
MCplats: 357:-/mån

Parkering efter gatan:
Intern: 400:-/mån (ett giltigt P-tillstånd krävs)
Extern: 900:-/mån
Avgift/tim: 14:-
Avgift/24h: 80:-
AVgift/7 dagar: 300:-
Avgift för MC parkering ute 300:- månadsbiljett och 14:-/h

Krav för boendeparkering

För att kunna erhålla ett P-tillstånd har Samfälligheten som krav att man är bilägare + folkbokförd på Mörbylund.
Enda undantaget är om man har en företagsbil, då behöver man ett intyg från sin arbetsgivare. Information om detta sätts ofta upp, men rivs tyvärr ner.

Ansökan görs här!

Här finner du även en guide för hur du skapar ett konto via Aimo Park, observera att du får ett registreringsmejl först efter styrelsen har godkänt din ansökan från blanketten ovan.