Felanmälan

Information för felanmälan

Utemiljö:

Anmälan för markskötseln, tex isiga partier, extra sandning under vintern, nedfallet träd, trasig gatlykta. 

HSB Mark & Trädgård Tel: 010-442 11 00 Vardagar 8:00 – 16:30 

eller Mail: service.stockholm@hsb.se

Garaget:

Anmälan av fel på garageporten.

Otis Tel: 0200-212111

Dygnet runt, även helger

Anmälan av tex trasig belysning, handtag, övriga dörrar i garaget.

HSB Fastighetsskötsel Tel: 010-442 11 00

Vardagar 8:00-16:30 

eller Mail:

service.stockholm@hsb.se

Vid anmälan ska samfällighetens namn anges: Mörbylunds Samfällighetsförening och även adress, beskrivning av plats och fel. Samfälligheten förvaltar gårdarna, vägarna och parkeringarna i Mörbylund. 

Varma hälsningar,

Samfälligheten