Höjd parkeringsavgift!

Kära boende,

Från och med 2019-01-01 gäller nya parkeringspriser längs med gatan. Priserna är enligt följande och gäller för automaten:

Pris per timme: 12 kr

Månadsbiljett boende: 400 kr

Månadsbiljett extern: 900 kr

[Nyhet] MC-parkering: 400 kr

Observera! För att räknas som boende ska du uppfylla följande krav:

  1. Du ska vara skriven i Mörbylund
  2. Du ska stå som ägare på bilen ifråga som du ansöker för
  3. Du ska erhålla ett boendebevis.

För att ansöka om en boendebevis kontaktar du parkering@morbylund.se, först när du har lappen kan du köpa boendebiljett. Tänk också på att det måste förnyas varje år vid årsskiftet!

Samfällighetens styrelse har beslutat om dessa priser för att dels säkra upp för föreningens ekonomi inför framtida tunga investeringar men även för att försöka se till så att boende i första hand nyttjar parkeringen och inte externa gäster.

Styrelsen är medveten om att de hårda reglerna (som finns för att man inte ska kunna sälja vidare ett boendebevis) gör att boende som lånar en bil en längre tid måste betala mer. Styrelsen jobbar på att hitta en lösning för de som ‘hamnar i kläm’.

Har du några frågor eller funderingar? Maila samfalligheten@morbylund.se!

Vänliga hälsningar

Styrelsen i Samfälligheten

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *