Ansökan om p-tillstånd 2021

Klicka här för att komma till blanketten

Bäste boende, 

Vid månadsskiftet januari/februari 2021 får Samfälligheten en ny parkeringsentreprenör. Vi tackar Apcoa för dessa år och välkomnar Aimo Park. Med bytet till Aimo får Samfälligheten större kontroll i vilken typ av biljetter vi ska erbjuda men framförallt får området en rejäl upprustning vilket vi i styrelsen ser fram emot.

Därför önskar vi att alla som har tillgång till internet fyller i vårt webbformulär som går att finna på samfalligheten.morbylund.se. Detta för att vi sen ska kunna  exportera informationen direkt till våra parkeringsentreprenörer så de kan utfärda boendetillstånd som gäller från februari hela 2021. Saknar man tillgång till internet finns blanketter att fylla i för hand vid brevlådan i port 19, ni lämnar sedan blanketten i nämnd brevlåda. 

✨Viktigt✨

Samtliga boende som önskar boendetillstånd 2021 behöver fylla i blanketten som nämns ovan. Observera! Under januari månad kommer ni inte behöva ha en boendetillståndslapp – detta för att underlätta bytet mellan Apcoa och Aimo. 

För att få boendetillstånd från och med februari och framåt ska ansökan göras så snart som möjligt, dock senast 5/1-2021. 

Det går givetvis bra att mejla samfalligheten@morbylund.se om ni undrar över något! 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *